موزه‌ی ملی و پارک سلطان

موزه‌ی ملی ، موزه‌ی کوچکی است که در یک ساختمان کوچک و سه‌طبقه در گوشه‌ی پارک سلطان قرار گرفته . پارک سلطان ، تنها بخشی است که بعد از سال ١٩۶٨ و خراب شدن قصر سلطان ، از آن باقی مانده است ؛ درخت‌ها و گل‌های زیبایی دارد و بهترین فضای عمومی ماله است .
موزه‌ی ملی ، مجموعه کوچکی است که در سه طبقه به نمایش گذاشته شده. بسیار از آثار موزه ، اشیایی هستند که سابق بر این در اختیار سلاطین مالدیو بوده‌اند ، مثل لباس ، اسلحه ، ظروف و البته تاج پادشاهی . کاسه‌ها و سینی‌های بزرگی که به رسم قدیم مالدیو کنده‌کاری شده‌اند ، عموماً تحفه‌هایی هستند که برای سلطان می‌بردند .