موزه ها و بناهای قدیمی

ماله، بیش از آن که جذابیت‌های گردشگری داشته باشد، محیط زیبایی دارد. بهترین تجربه در ماله، قدم زدن است و نه تماشای آثار دیدنی که تعدادشان در ماله زیاد هم نیست .

 

موزه‌ی ملی و پارک سلطان

مولیاژ و مِدهو زیارت

مقبره‌ی محمد تاکوروفانو

زیردریایی وال‌ها

ساحل مصنوعی