جزیره‌های جنوب مالدیو

در حال حاضر ، تمام توجه دولت‌ مردان مالدیو، معطوف برنامه‌های توسعه‌ی توریسم جزایر جنوبی این کشور است . مرکز پرجمعیت و دشواری رفت و آمد به جزایر شمالی ، باعث شده مناطق بکر جنوبی بیشتر مورد توجه قرار بگیرند . تا چند سال پیش ، جزایر جنوبی مالدیو و جزایر آری گم‌نام‌تر بودند و به ندرت پای توریست‌ها به آن‌جا باز می‌شد .

واوو
منطقه‌ی واوو ، شامل جزیره‌ی فِلیدو و جزیره‌ی کوچک و مسکونی فالهو می‌شود و با داشتن دو هزار نفر جمعیت ، کم جمعیت‌ترین جزیره‌ی مالدیو است . این جزیره در جنوب مالدیو قرار گرفته و خطوط ارتباطی بسیار خوبی هم با ماله دارد .
شغل اصلی مردم این ناحیه ماهی‌گیری است و به همین مناسبت هم اقامت‌گاه‌هایی دونفره شبیه قایق برای توریست‌ها ساخته‌اند .

جزیره‌ی اَدو
جزیره‌ی قلبی شکل اَدو، یکی از توریستی‌ترین قسمت‌های مالدیو است ، قطب اصلی اقتصادی جنوب کشور به شمار می‌رود و در جذب توریست با ماله رقابت دارد .