تاریخچه

ماله، نام پایتخت کشور مالدیو است. جزیره‌ی کوچک و پرجمعیت. با موتور سواران و دست فروش‌ های پر سر و صدا ، پلیس‌های بداخلاق و بچه‌مدرسه‌ای‌های یونیفورم پوش از نشانه های این شهر است.

ماله از هشت صد سال پیش محل زندگی فرمانروایان و حاکمان مالدیو بوده است. که تا قبل از سالهای هزارو نهصد و بیست ۵۰۰۰ هزار نفر جمعیت داشته است. رشد جمعیت مالدیو از سالهای بعد آن شروع شده است.

نمودار زیر نشان دهنده رشد جمعیت مالدیو است:

مالدیو کشوری است با تاریخی نه چندان درخشان و چشم گیر با وجود حکام و فرمانروایی های مختلف بنا و سازه تاریخی زیادی در این کشور و شهر ماله که قرنهای زیادی پایتخت سیاسی آن کشور است به چشم نمی خورد.

دیوار دفاعی شهر ماله و تعدادی ساختمان که برای نگهداری کالاهای تجاری ساخته شده است، بارزترین و بیشترین کاری است که حاکمان گذشته مالدیو  انجام داده اند و بیشترین بنا های تاریخی و مذهبی توسط مردم مالدیو ساخنه شده.

مالدیو هم از نظر اقتصادی و هم از نظر فرهنگی خیلی ضعیف است و نه اقتصاد مالدیو و نه فرهنگ مالدیو حرفی برای گفتن ندارند.

نمودار زیر نشان دهنده استفاده از تکنولوژی ارتباطی در مالدیو

ازسالهای ۱۹۳۰ به بعد با رشد جمعیت و جذب توریست مالدیو توانست در بخش اقتصادی کمی وضعش تغییر کند و درامد حاصل از توریست ها را صرف ساخت شهر ها و اماکن توریستی کند.

امروزه مالدیو کشوری توریستی است که بخش بیشتر درامدهایش از پذیرش توریست است و بعد از آن ماهی گیری و کشاورزی.

مالدیو و مکانهای دیدنی و طبیعیش یکی از زیباترین کشورهای توریستی است.

لذت گردش و آرامش را در مالدیو با سپهر گشت نیلی تجربه کنید.